Phòng Đào Tạo xin thông báo chương trình học tổng quan và cách xếp lớp mới, áp dụng từ ngày 01.12.2015 tại Trường Học Thành Nhân như sau:

Mục tiêu giáo dục

Tại Trường Học Thành Nhân , chúng tôi giảng dạy chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo, phù hợp với nhu cầu của trẻ với cách tiếp cận giáo dục hiện đại, lấy trẻ làm trung tâm, mục tiêu cụ thể đối với từng khối lớp, đặc biệt giáo trình tập trung phát triển về Đạo Đứ cho các Bé, cụ thể như sau:

table-chuong-trinh-hoc1

Xếp lớp

Trường Học Thành Nhân mang đến các chương trình học cho trẻ từ 9 tháng đến 6 tuổi. Căn cứ vào lứa tuổi, các Bé sẽ xếp lớp như sau:

table-chuong-trinh-hoc2

Tỷ lệ Giáo viên/trẻ: Trường luôn đảm bảo tỷ lệ Giáo viên/trẻ theo đúng chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra. Trung bình 3 cô/lớp gồm 2 Giáo viên, 1 Bảo mẫu. Số lượng giáo viên, bảo mẫu sẽ được điều chỉnh tùy thời điểm cho phù hợp với tình hình thực tế.